Genrep 21 april

Torsdagsgrupperna missar ett tillfälle pga genrepet den 21 april och kommer "dansa igen" detta vid dessa tillfällen.

Tors 16.30 Barnbalett - Lördag 9/4 eller 16/4 kl 13.30-14.15. Det är bara att komma den lördag som passar (eller på båda tillfällena om man vill!).

Tors 17.15 Balett & Show - Söndagen den 17/4 kl 10.30-11.15.

Tors 18.00 Showjazz- Lördag 9/4 eller 16/4 kl 12.45-13.30. Det är bara att komma den lördag som passar (eller på båda tillfällena om man vill!).

Tors 18.45 Jazz - Söndagen den 17/4 kl 11.15-12.15.